Start

gg: napisz skype: zadzwoń

Optymalizacja ZUS - rejestracja

Jak nie płacić ZUS?

Krok 1. Rejestracja w programie.

Aby rozpocząć optymalizację składek ZUS na początku należy wypełnić formularz rejestracyjny, który jest dostępny na stronie Rejestracja w programie - przejdź do formularza!

Do poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego należy przygotować dowód osobisty oraz jego kserokopię (lub skan), NIP.

Szczególną uwagę należy zwrócić wpisując adres zameldowania i adres do korespondencji. Błędne wypełnienie tych pól może skutkować problemami przy rejestracji pracownika np. jeśli dane zameldowania z dowodu osobistego różnią się od tych podanych w formularzu rejestracyjnym.

Dokumenty wymagane do przekazania naszej firmie:

1. Skan dowodu osobistego lub paszportu - mailem lub korespondencyjnie zaraz po wypełnieniu kwestionariusza

2. Odpis z ewidencji działalności gospodarczej - korespondencyjnie

3. Odpis aktu urodzenia - korespondencyjnie

4. Fotografia - korespondencyjnie

 

Krok 2. Opłacenie abonamentu.

Jeśli już wypełnisz formularz rejestracyjny, kolejnym etapem nawiązania współpracy jest opłacenie miesięcznego abonamentu.

Aby uruchomić usługę od 1 dnia miesiąca, należy zarejestrować się i opłacić abonament do 20 dnia miesiąca poprzedniego, np. jeśli chcemy skorzystać z usługi od 1 maja to najpóźniej do 20 kwietnia należy zarejestrować się w programie i przesłać potwierdzenie wpłaty.

Sprawdź jaką kwotę masz wpłacić:

Nowy Klient, który wypełnił kwestionariusz osobowy za pierwszym razem dokonuje wpłaty w wysokości: 380 zł.

Abonament w tym momencie wynosi 380 zł i jest płatny do 10 dnia każdego miesiąca.

Są to aktualne ceny usługi. Kwota abonamentu obowiązuje oczywiście przez cały czas trwania umowy.

 

UWAGA!

W przypadku podania błędnych danych osobowych Klienta, wpłata może nie zostać prawidłowo zaksięgowana w systemie księgowym uniemożliwiając dokończenie procesu rejestracji nowego Klienta W przypadku dotychczasowych Klientów może skutkować wyrejestrowaniem z naszego systemu.

Dlatego BARDZO WAŻNE jest, aby przynajmniej te dane zostały wpisane w 100% prawidłowo! Za dane osobowe uważa się imię i nazwisko klienta oraz adres jego zamieszkania, które zostały wprowadzone w kwestionariuszu osobowym.

Na pełną kwotę opłaconego abonamentu otrzymacie Państwo polski rachunek, który należy wliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Wpłaty proszę dokonywać na konto:
Nr. konta:  80 1020 4391 0000 6602 0075 2782
PKO BP

 

Krok 3. Podpisanie umów

Po rejestracji w programie i dokonaniu wpłaty wysyłamy do Państwa:

  • rachunek (na całą wpłaconą kwotę)

  • zaświadczenie o zatrudnieniu

  • komplet umów do podpisania

Dodatkowo po okresie około dwóch miesięcy wysyłamy do Państwa druk E106 który należy zarejestrować w NFZ.

 

Krok. 4. Wyrejestrowanie z ZUS

Optymalizacja ZUS opiera się na przepisach Unii Europejskiej, co oznacza całkowite, zgodne z prawem i efektywne wyrejestrowanie Przedsiębiorcy zarówno z ubezpieczenia społecznego jak i zdrowotnego opłacanego do ZUS.

W momencie rozpoczęcia współpracy z naszą firmą Przedsiębiorca w żaden sposób nie podlega pod polski ZUS, aby jednak uskutecznić optymalizację składek ZUS Przedsiębiorca powinien dokonać wyrejestrowania ze wszystkich ubezpieczeń w polskim ZUSie.

Pobierz, wydrukuj i wypełnij odpowiednie oświadczenie

Oświadczenia dla zatrudnienia w Słowacji (kliknij i pobierz)

Złożenie powyższego oświadczenia pomoże Państwu uniknąć problemów związanych z dosyć często spotykaną niewiedzą i brakiem znajomości przepisów unijnych przez urzędników ZUS. Oświadczenie takie polecamy złożyć razem z dokumentami opisanymi poniżej.

Wypełnij odpowiedni formularz

Jeśli Przedsiębiorca NIE ZATRUDNIA w swojej firmie żadnych pracowników (prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą) wypełnia dwa poniższe druki i składa w ZUSie:


Natomiast w sytuacji, gdy Przedsiębiorca zatrudnia w swojej Firmie pracowników, podlegających pod polskie ustawodawstwo, w celu właściwego wyrejestrowania wyłącznie siebie z polskiego ZUS wypełnia i składa w ZUS tylko jeden druk:

 

Ważne informacje

  • W polu "kod przyczyny wyrejestrowania" ubezpieczonego w druku ZWUA i ZWPA należy wpisać 600 (inne przyczyny wyrejestrowania z ubezpieczeń).

  • W polu "kod tytułu ubezpieczenia" w druku ZWUA należy wpisać: 05.10.0.0

  • Dodatkowo także należy pamiętać, by data wyrejestrowania była równoznaczna z datą zarejestrowania przez naszą Firmę z tytułu umowy o pracę w Słowacji, aby uniknąć płacenia składek za okres trwający pomiędzy tymi terminami.

  • Przedsiębiorca powinien również pamiętać o obowiązku całkowitego wyrejestrowania z ZUS w terminie do siedmiu dni od ustania obowiązku ubezpieczenia tj. do 7 dnia miesiąca Przedsiębiorca wyrejestrowuje się w ZUS zarówno z ubezpieczenia społecznego jak również z ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Równocześnie przypominamy, iż Przedsiębiorca prowadzący w Polsce firmę i podejmujący dodatkowo pracę w UE - nie zamyka w Polsce swojej firmy, zatem nie musi wyrejestrowywać swojej działalności gospodarczej (co błędnie sugerują niektórzy urzędnicy!). dlatego zalecamy przedłożenie powyższego oświadczenia w ZUS w trakcie składania wniosków ZWUA/ZWPA
mapa strony | polityka prywatności | kontakt

Copyright © 2011 maly-zus.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.