Start

gg: napisz skype: zadzwoń

Optymalizacja ZUS - rejestracja

Jak leczyć się w Polsce

INFORMACJA O WARUNKACH KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Jak uzyskać prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Polski?

Dokumentem uprawniającym do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Polski jest POŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Dokument ten uprawnia do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w pełnym zakresie, tzn. wszystkich świadczeń przewidzianych w polskim systemie ubezpieczenia zdrowotnego.

Świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie POŚWIADCZENIA udzielają placówki, które podpisały umowę z NFZ. Można je rozpoznać po tabliczce z napisem NFZ zawieszonej przed wejściem do placówki.

UWAGA! Każda osoba wskazana na Poświadczeniu zobowiązana jest do niezwłocznego informowania właściwego miejscowo Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce na podstawie tego Poświadczenia. Do zmian takich należą m.in. podjęcie działalności zawodowej na terytorium Polski albo jakiegokolwiek innego państwa członkowskiego, przeniesienie miejsca zamieszkania do innego państwa członkowskiego, podjęcie działalności zawodowej przez członka rodziny zamieszkałego na terytorium Polski albo przeniesienie miejsca zamieszkania przez tego członka rodziny itp.

Jak uzyskać poświadczenie?

Poświadczenie wydawane jest na podstawie dokumentu E106, który otrzymają Państwo od nas w terminie około 2-3 miesiące od uruchomienia usługi. Druk E106 należy dostarczyć do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który wystawi POŚWIADCZENIE.

Poświadczenie może być wystawione na osobę zatrudnioną na Słowacji oraz jej najbliższą rodzinę (żonę oraz dzieci).

Wzory poświadczeń wydawanych przez ZUS.

Poniżej znajduje się dokument potwierdzający pełen zakres ubezpieczeń w Polsce. Każdy nasz Klient dostaje druk E106, na podstawie, którego zostanie Mu wydane poniższe zaświadczenie.

Poświadczenie z NFZ

Poświadczenie z NFZ

mapa strony | polityka prywatności | kontakt

Copyright © 2011 maly-zus.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.