Mały ZUS. Jak nie płacić zus? Optymalizacja kosztów ZUS oraz kosztów zatrudnienia.

Dofinansowania z pfron - zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Czy wiesz jak zatrudnić pracownika za 170 zł miesięcznie?

Dofinansowania z PFRONJeśli właśnie poszukujesz kogoś do pracy lub myślisz, że nie stać Cię na nowego pracownika, przeczytaj uważnie poniższą stronę!

Oferujemy pomoc w pozyskaniu i obsłudze dofinansowań dla osób niepełnosprawnych!

Jeśli myślisz, że niepełnosprawni gorzej radzą sobie w pracy, to na pewno nie poznałeś żadnego pracownika z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Większość osób niepełnosprawnych wypełnia swoje obowiązki znacznie lepiej niż niejeden "pełnosprawny" pracownik. Wykazują się przy tym dużym zaangażowaniem oraz motywacją do pracy.

Być może myślisz, że osoby niepełnosprawne mają gorszą prezencję i przez to nie nadają się do pracy bezpośrednio z klientem? To kolejny stereotyp, który obalamy. Na pewno niejednokrotnie oglądałeś się za piękną kobietę lub przyglądałaś się przystojnemu mężczyźnie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Tak naprawdę w większości przypadków nie da się rozpoznać osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Może zastanawiasz się czy musisz przystosować miejsce pracy lub dostosować całą firmę specjalnie dla osoby niepełnosprawnej? Otóż nie ma takiej potrzeby, pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności, w większości przypadków, nie potrzebuje specjalnych (chronionych) warunków pracy. Wystarczą takie same warunki jak dla Twoich pozostałych pracowników.

Pamiętaj: niepełnosprawny to pełnowartościowy pracownik!

Ile możesz zyskać?

Dofinansowania zależą od wysokości pensji oraz stopnia niepełnosprawności. Poniżej prezentujemy tylko przykładowe sumy dofinansowań w zależności od stopnia niepełnosprawności:

STOPIEŃ LEKKI:
- zwykły: dofinansowanie: 535,92 zł przy wynagrodzeniu wynoszącym 1386,00 zł brutto
- specjalny: dofinansowanie: 1148,40 zł przy wynagrodzeniu wynoszącym 1386,00 zł brutto

STOPIEŃ UMIARKOWANY:
- zwykły: dofinansowanie: 1250,48 zł przy wynagrodzeniu wynoszącym 1420,00 zł brutto
- specjalny: dofinansowanie: 2067,12 zł przy wynagrodzeniu wynoszącym 2320,00 zł brutto

STOPIEŃ ZNACZNY:
- zwykły: dofinansowanie: 1429,12 zł przy wynagrodzeniu wynoszącym 1620,00 zł brutto
- specjalny: dofinansowanie: 2296,80 zł przy wynagrodzeniu wynoszącym 2600,00 zł brutto

 

Jak widać całkowity koszt zatrudnienia pracownika waha się od kilkuset do nawet 170 zł miesięcznie!

Co oferujemy?

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Pracodawcy zatrudniającemu osoby  niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje maksymalnie w kwocie:

  • 160% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • 140% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • 60%  najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwoty te zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów.

Przez koszty płacy rozumie się wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Podsumowując: możesz otrzymać zwrot nawet do 90% kosztów jakie poniesiesz na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Czy dalej myślisz, że nie stać Cię na pracownika?

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Zwrot kosztów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyposażenia stanowiska pracy zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA POMOCY

O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się pracodawca, który:

  • prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy;
  • nie znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej wg. kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dot. udzielania pomocy publicznej;
  • przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, powołania, mianowania lub wyboru).

WYSOKOŚĆ POMOCY

Maksymalna wysokość pomocy na wyposażenie jednego stanowiska wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (tj. przeciętnego  miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

Wysokość pomocy określa umowa cywilnoprawna, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i pracodawcy).

BARDZO WAŻNE! Pomoc ta jest przyznawana jako pomoc de minims.

Pełna obsługa systemu E-PFRON

Pracodawcy którzy zatrudniają powyżej 25 osób oraz nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6% zobowiązani są do płacenia co miesiąc ustalonych kwot (tzw. kar),  które należy samodzielnie wyliczyć i (dokument DEK) i wpłacić do 20 dnia każdego miesiąca na konto PFRON.

Pracodawcy, którzy osiągają wskaźnik (6% osób niepełnosprawnych) muszą co miesiąc składać informację o tym (dokument INF-1).

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu i składaniu zarówno dokumentu DEK jak i INF-1 w ramach systemu E-PFRON.

Nasze usługi obejmują przeprowadzenie wszystkich kroków związanych z rejestracją oraz kompleksową opiekę i doradztwo wraz z pełną obsługą kontroli z PFRON.

Chcesz wiedzieć więcej, wypełnij poniższy formularz:

Podaj poniżej Swój numer telefonu lub mail, a skontaktujemy się z Toba tak szybko jak to tylko możliwe.

Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
Dodatkowe informacje
mapa strony | polityka prywatności | kontakt

Copyright © 2014 maly-zus.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta witryna korzysta z plików cookie, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.